Nijverheidsweg Noord 60-10, Amersfoort06 54 294 874o.sprangers@executiveconsult.nloliviersprangers

Hoe werk ik? Methoden & technieken

Het eerste gesprek

Voor individuele coaching: het eerste gesprek is niet kosteloos, want ik ga meteen goed aan het werk met jouw vraag, en doe mijn uiterste best om te bereiken dat je daar echt iets aan hebt en ziet hoe mijn coaching jou kan helpen. Mocht je dat na het eerste gesprek echter totaal niet eens zijn met mij, dan stuur ik geen rekening daarvoor. Het benodigde totaal aantal gesprekken, gegeven je vraag, benoem ik aan het einde van het eerste gesprek, en ik kan daarvoor ook een professioneel voorstel maken.

Voor teamcoaching: het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Ik help je om in kaart te brengen wat er speelt en wat nodig is. Daarna maak ik daarvoor een professioneel voorstel. Indien gewenst presenteer ik dat ook aan je team.

Hoe ik werk

Mijn clienten zeggen over mij: een erg goede waarderende vraagtechniek, heel goed luisterend en aansluitend. Doordat ik zelf ook veel bestuurservaring heb in topfuncties (directie, maatschap, commissariaat) en als ingenieur ben opgeleid, weet ik ook snel waar ik ‘moet zijn’. Wat me heel effectief maakt en waardoor ik minder coachingsessies nodig heb om je goed te kunnen helpen.

Beroeps- en andere verenigingen waar ik lid van ben:

In de begeleiding en coaching werk ik direct in het hier-en-nu met alles wat zich aandient, met alle ratio en emotie van wat voor aard dan ook – alles is welkom. Mijn houding is die uit de TA (Transactionele Analyse): ik ben OK, jij bent OK. Ik kijk direct naar wat er op een onderlaag eventueel speelt, wetende dat veranderingen goed moeten kunnen wortelen.
In mijn aanpak valt te onderscheiden: 1e orde, 2e orde en 3e orde leren, al naar gelang de diepte van wat zich voordoet en/of aangepakt moet worden binnen het kader van de doelstellingen. Er kunnen oefeningen zijn die gericht zijn op omgang met specifieke gedragingen van anderen, maar ook een veelheid van andere oefeningen is mogelijk.

a. 1e orde leren kan o.a. omvatten: nieuwe vaardigheden, uitbreiden sterke punten, stijging zelfvertrouwen.

b. 2e orde leren, o.a.: onderliggende diepere patronen en ervaringen helder krijgen, inzicht winnen uit andere gezichtspunten, beginnen met loslaten fixaties, groeiend zelfbewustzijn, beklijven van ander gedrag.

c. 3e orde leren, o.a.: diepere verduidelijking en plaatsing van thema’s uit de diepere persoonlijke historie, blijvend transformeren, volledig kunnen loslaten van fixaties, volledige zelfrealisatie, wezenlijke verlangens optimaal waarmaken, meest omvattende bezieling vinden. Deze 3e orde van leren duurt langer dan alleen in één traject haalbaar is, maar een zeer goede start kan er wel mee gemaakt worden.

Daarnaast gebruik ik persoonlijkheidsevaluatie instrumenten ter ondersteuning van de begeleiding, maar vooral ook om mijn clienten wat structuur mee te geven die ze los van mij altijd zullen kunnen gebruiken. Ik ben goed opgeleid in het enneagram, gecertificeerd voor de Bar-On EQ-i Emotional Intelligence Inventory (Trade-Mark MHS International), LiFo, Richard Barrett’s CTT Corporate Transformation Tools, Barbara Minto Pyramid Principle, leerprincipes van Kolb.

Menu