Nijverheidsweg Noord 60-10, Amersfoort06 54 294 874o.sprangers@executiveconsult.nloliviersprangers

Hoe werk ik? Methoden & technieken

Ik ben effectief in coachingsgesprekken en dring snel door tot de kern, doordat ik veel bestuurservaring heb in topfuncties (directie, maatschap, commissariaat) en daarnaast alle belangrijke kernen uit de wetenschap en ervaringen uit de psychologie en psychotherapie gebruik, waarin ik goed opgeleid en ook ervaren ben: TA Transactionele Analyse, Systemisch Werken (Hellinger, Ruppert, Levine; opstellingen van jezelf, in relatie tot wie en wat voor jou van belang zijn), NLP Neuro-Linguistisch Programmeren, Theory U (Otto Scharmer/ Peter Senge), groeps- en teamdynamica (Tuckman, Mahler/Maslow, Eric Berne, Maarten Kouwenhoven). Daarnaast maak ik gebruik van de theorie van Kolb in al mijn trainingen, en piramide structuren in de presentatietechniek trainingen. De meeste opleiding heb ik genoten bij Phoenix Opleidingen in Utrecht, bij Wibe Veenbaas, Conny ten Klooster, Mirjam Broekhuizen, Sander Reinalda, Joke Goudswaard, Maarten Kouwenhoven, Morten Hjort, Wim Wolters. Daarnaast was ik ruim 10 jaar senior trainer en mede-opleiding-ontwikkelaar voor de Alba-academie (en een jaar directeur), in hun beroepsopleiding tot coach voor de NOBCO niveau’s van Practitioner en Senior Practitioner.

Ik volg elk jaar minimaal 48 uur supervisie (Phoenix Opleidingen) waarin ik mijn eigen vragen en thema’s onderzoek, en om het jaar minimaal 150 uur opleiding in een ter zake doend onderdeel van het begeleidingsvak, met inbegrip daarin van intervisie bijeenkomsten. Dat doe ik op die manier nu meer dan 15 jaar al. Ik geloof in ‘education permanente’ in dit vak, het is mensenwerk, daarin raak ik nooit uitgeleerd.

In de begeleiding en coaching werk ik direct in het hier-en-nu met alles wat zich aandient, ratio en emotie van wat voor aard dan ook – alles is welkom en wordt gezien. Ik kijk direct naar wat er op de diepere laag speelt, wetende dat alleen daar veranderingen goed kunnen wortelen.
In mijn aanpak valt te onderscheiden: 1e orde, 2e orde en 3e orde leren, al naar gelang de diepte van wat zich voordoet en/of aangepakt moet worden binnen het kader van de doelstellingen. Er kunnen oefeningen zijn die gericht zijn op omgang met specifieke gedragingen van anderen, maar ook een veelheid van andere oefeningen is mogelijk.

a. 1e orde leren kan o.a. omvatten: nieuwe vaardigheden, uitbreiden sterke punten, stijging zelfvertrouwen.

b. 2e orde leren, o.a.: onderliggende diepere patronen en ervaringen helder krijgen, inzicht winnen uit andere gezichtspunten, beginnen met loslaten fixaties, groeiend zelfbewustzijn, beklijven van ander gedrag.

c. 3e orde leren, o.a.: diepere verduidelijking en plaatsing van thema’s uit de diepere persoonlijke historie, blijvend transformeren, volledig kunnen loslaten van fixaties, volledige zelfrealisatie, wezenlijke verlangens optimaal waarmaken, meest omvattende bezieling vinden. Deze 3e orde van leren duurt langer dan alleen in één traject haalbaar is, maar een zeer goede start kan er wel mee gemaakt worden.

Daarnaast gebruik ik persoonlijkheidsevaluatie instrumenten ter ondersteuning van de begeleiding, maar vooral ook om mijn clienten wat structuur mee te geven die ze los van mij altijd zullen kunnen gebruiken. Ik ben goed opgeleid in het enneagram, gecertificeerd voor de Bar-On EQ-i Emotional Intelligence Inventory (Trade-Mark MHS International), LiFo, Richard Barrett’s CTT Corporate Transformation Tools, Barbara Minto Pyramid Principle, Kolb.

Menu