Nijverheidsweg Noord 60-10, Amersfoort06 54 294 874o.sprangers@executiveconsult.nloliviersprangers

Ethiek en Algemene Voorwaarden

Ik ben lid van het NCD (Ned. ver. van Commissarissen en Directeuren), de NVTA (Ned. Ver. Transactionele Analyse), en de Phoenix Ethische Code. Ik werk volgens de Phoenix Ethische Code, NOBCO Ethische Gedragscode, EMCC Diversity Statement, Klachtenreglement EMCC-NOBCO en binnen mijn eigen Algemene Voorwaarden.

Belangrijke punten uit de Ethische Code zijn onder andere:
– het ondergaan van regelmatige supervisie door ervaren andere supervisoren en coaches, op anonieme wijze over mijn eigen coaching en begeleiding (minimaal 40 uur per jaar);
– het volgen van regelmatige extra opleiding (minimaal 40 uur per jaar);
– het bewaren en respecteren van de vertrouwelijkheid, integriteit en autonomie van onze coachees;
– het vòòraf helder en duidelijk in kaart brengen van de persoonlijke vraagstelling en de aard van het ‘contract’ met de coachee.

Belangrijke punten uit de Algemene Voorwaarden zijn:
– alle informatie van en over de coachee is en blijft volledig vertrouwelijk tussen coachee en mijzelf;
– annuleren of verplaatsen van afspraken minder dan 48 uur (minder dan 14 dagen voor teams & groepen) vòòr de afgesproken datum leidt tot extra kosten;
– betalingstermijn van facturen is 15 dagen.

Menu